• 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006

مشاوره تحت الارضی

شرکت پتروآسماری بین الملل افراد با تجربه و تیم های یکپارچه ای را برای انجام طیف گسترده ای از پروژه های زیر می کند.

 • $1·         نظارت و مدیریت پروژه

  $1·         مطالعات امکان سنجی پروژه

  $1·         مدیریت ریسک تصمیم گیری (DRM)

  $1·         مطالعات کامل میدان

  $1·         مدل سازی و مطالعات زمین شناسی

  $1·         تعیین خصوصیات مخزن

  $1·         شبیه سازی/ مدلسازی دینامیکی مخزن

  $1·         بهینه سازی EOR / IOR

  $1·         استراتژی های بهره برداری بهینه

  $1·         حفاری های تکمیلی(Infill drilling well selection)

  $1·         فعالیتهای تکمیل و توسعه مجدد

  $1·         مطالعات چرخه تولید و تزریق گاز و آب

  $1·         مطالعات مخزن به روش تک چاه، بخشی، دانه درشت و بسیار ریز

  $1·         بهینه سازی تولید

  $1·         پردازش داده های لرزه نگاری

  $1·         تفسیر داده های لرزه ای

  $1·         مطالعات نقشه برداری

  $1·         تجزیه و تحلیل پتروفیزیکی

  $1·         پشتیبانی فنی

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers