• 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

سنجش و بررسی های سایت

شرکت پتروآسماری بین الملل روش سنجش و بررسی سایت ها (SISPS) را برای طیف وسیعی از پروژه ها از جمله عملیات لرزه نگاری، عملیات حفاری، ابنیه، خطوط لوله، خطوط انتقال برق، تاسیسات خشکی، سازه های دریایی، ماشین آلات را از طرق زیر فراهم می کند:

 

$1·         سنجش و بررسی مدیریت پروژه

 

$1·         سنجش و بررسی مطالعات امکان سنجی

 

$1·         سنجش و بررسی مطالعات HSE و QC و تجزیه و تحلیل ریسک

 

$1·         سنجش و بررسی مطالعات و طراحی فونداسیون

 

$1·         سنجش و بررسی کارهای عمرانی

 

$1·         سنجش و بررسی پایه خط لوله و جمع آوری سیستم

 

$1·         سنجش و بررسی پایه خطوط برق و کابل ها

 

$1·         سنجش و بررسی برنامه ریزی بررسی، طراحی و تعیین پارامتر

 

$1·         سنجش و بررسی ارائه مشخصات فنی

 

$1·         بررسی آماده سازی و مدیریت اسناد مناقصه

 

$1·         سنجش و بررسی نظارت QC میدان

 

$1·         سنجش و بررسی پشتیبانی مطالعات مهندسی

 

$1·         سنجش و بررسی GIS و نقشه برداری

 

$1·         ممیزی های فنی

 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers