• 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پروژه و مدیریت ریسک

مدیریت ریسک پروژه نیاز به یک فرایند سازمان یافته برای شناسایی، حذف، کاهش و کنترل خطرات و همچنین یافتن فرصت ها دارد. شرکت پتروآسماری بین الملل دارای تخصص پیاده سازی و مدیریت چنین روندی می باشد. مدیریت HSE بر روی اقتصاد کسب و کار تاثیر گذار بوده و عملکرد ضعیف HSE می تواند موجب از دست رفتن قراردادها، ادعاهای جبرانی، تجهیزات آسیب دیده، تاخیر پروژه، تصویر منفی شرکت، محیط کاری نامناسب و غیره گردد. شرکت پتروآسماری بین الملل توانایی لازم جهت بهینه سازی عملکرد HSE پروژه ها به طرق زیر را دارا می باشد.

 

$1·         ایمنی و تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک

 

$1·         هماهنگی و ریاست جلسات HAZOP/HAZID

 

$1·         مدیریت ریسک و HSE

 

$1·         مهندسی ریسک پیشرفته

 

$1·         پشتیبانی مهندسی HSE،

 

$1·         آموزش HSE.

 

$1·         مشاوره تنظیم مقررات و تجزیه و تحلیل GAP

 

$1·         توسعه سیستم مدیریت و به روز رسانی

 

$1·         طرح ها و برنامه های HSE

 

$1·         آمادگی اضطراری (تجزیه و تحلیل، روش ها و برنامه ها)

 

$1·         تحلیل تخلیه اضطراری

 

$1·         اجرای روش HAZID ، HAZOP و SAFOP

 

$1·         بررسی حوادث و صوانح

 

$1·         ممیزی و بازرسی

 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers