لیست پروژه ها

لیست پروژه های اتمام یافته و در حال انجام شرکت پتروآسماری بین الملل

ردیف

موضوع قرارداد

نوع قرارداد

کارفرما

شماره قرارداد

مدت قرارداد

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

 پیشرفت پروژه

1

مشاوره خدمات فنی لرزه نگاری سه بعدی در میدان پازنان

نظارت

شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران

م ت ن-86-478

43 ماه

16/6/1386

1/01/1390

پایان یافته

2

ارائه خدمات همیاری فنی در رابطه با طراحی و مهندسی طرح های توسعه ای میادین نفت مرکزی به همراه شرکت طرح اندیشان

مشاوره

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

507110068

36 ماه

1/11/1386

30/10/1389

پایان یافته

3

مطالعه جامع و شبیه سازی ميدان نفتی دالپري و تهيه MDP

طراحی

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

507140042

5/19 ماه

13/05/1387

29/12/1388

پایان یافته

4

خدمات مشاوره مهندسي و نظارت كارگاهي بر فعاليتهاي سطح الارضي و تحت الارضي طرح توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان

نظارت

شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران

م ت ن-87-536

30 ماه

23/6/1387

29/12/1389

پایان یافته

5

طراحي تفصيلي و تهيه اسناد مناقصه PC احداث خط لوله اصلي انتقال نفت از مسجدسليمان تا نفت سفيد بطول 35 کيلومتر

طراحی

شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران

652011

3 ماه

23/6/1387

23/09/1387

پایان یافته

6

طراحي مهندسي پايه و تهيه اسناد مناقصه EPC احداث خطوط مخابراتي مورد نياز طرح  مسجد سلیمان

طراحی

شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران

2 ماه

23/6/1387

23/08/1387

پایان یافته

7

انجام خدمات مهندسی پایه (FEED)، تهیه شرح کار و اسناد مناقصه EPC تاسیسات فرآورش و تزریق گاز میدان شوریجه و نظارت بر اجرای پروژه

طراحی / نظارت

شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی

14.5 ماه

17/11/1387

30/07/1391

پایان یافته

8

خدمات مشاوره و نظارت برمهندسی حفاری، عملیات حفاری، مطالعه جامع مخزن و تهیه MDP  و مهندسی مقدماتی تاسیسات تولید زود هنگام طرح توسعه میدان نفتی بند کرخه

نظارت/ مشاوره و طراحی

شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران

م ت ن-88-603

60 ماه

11/03/1388

31/03/1393

پایان یافته

9

مطالعه و طراحی سیستم فرازآوری مصنوعی مخزن بنگستان میدان منصوری

طراحی

شرکت ملی مناطق نفت خیز

53711234

10 ماه

08/10/1389

08/08/1390

پایان یافته

10

ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های مهندسی نفت و زمین شناسی میادین دارخوین و اروند

طراحی و نظارت

شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران

1389102

24 ماه

9/06/1389

9/06/1391

پایان یافته

11

خدمات کارشناسی فنی امور مهندسی مدیریت مهندسی و ساختمان

مشاوره

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

507110096

50 ماه

1/11/1389

29/12/1393

پایان یافته

12

نظارت عالیه و کارگاهی سراجه و سایر میادین

نظارت

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

652031

22 ماه

4/2/1391

30/11/1392

پایان یافته

13

خدمات مشاوره مهندسی طرح توسعه میدان گازی کیش1

مشاوره

شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران

ا ح ق-90463

1 ماه

30/11/1391

29/12/1391

پایان یافته

14

خدمات مشاوره مهندسی طرح توسعه میدان گازی کیش2

مشاوره

شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران

ا ح ق-90473

2 ماه

21/12/1390

21/02/1391

پایان یافته

15

نظارت بر طرح  ذخیره سازی زیر زمینی گاز در کشور

نظارت

شرکت ملی گاز ایران

191104

34 ماه

1/9/1391

1/7/1394

پایان یافته

16

نظارت عالیه و کارگاهی طرح ذخیره سازی گاز در میدان شوریجه

نظارت

شرکت ذخیره سازی گاز

652041

16 ماه

29/08/1391

29/12/1392

پایان یافته

17

پروژه به روزرساني و تهيه نقشه هاي الكترونيكي از نقشه هاي P&ID پالایشگاه گازی پارسیان

طراحی

پالایشگاه پارسیان

922042

12 ماه

30/10/1392

30/10/1393

پایان یافته

18

خدمات مشاوره و نظارت بر مطالعات ذخیره سازی گاز طبیعی در ساختار قزل تپه

نظارت

شرکت ذخیره سازی گاز

652048

8 ماه

30/09/1392

30/05/1393

پایان یافته

19

مطالعه میادین نفتی و سروستان و سعادت آباد

طراحی

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

5071128

17 ماه

20/12/1392

20/04/1394

پایان یافته

20

خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه ذخیره سازی گاز طبیعی در میادین شوریجه و سراجه و سایر پروژه های سطح الارضی

نظارت

شرکت ذخیره سازی گاز

652051

17 ماه

1/1/1393

31/05/1394

پایان یافته

21

خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه ذخیره سازی گاز طبیعی در گنبد نمکی نصرآباد و سایر پروژه های تحت الارضی

نظارت

شرکت ذخیره سازی گاز

652049

37 ماه

1/12/1392

30/12/1395

پایان یافته

22

خدمات هميار فني مورد نياز شركت نفت مناطق مركزي ايران

تامین نیروی انسانی

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

507110137

24 ماه

1/1/1394

1/1/1396

پایان یافته

23

انجام مطالعات مهندسی پایه و FEED و تهیه اسناد مناقصه در خصوص احداث خط لوله زیر دریایی گازی 30 اینچ از سکوی سلمان به منطقه سیری

طراحی

شرکت نفت فلات قاره

ا ف ق- 944926

10 ماه

07/07/1394

31/04/1395

پایان یافته

24

بازپردازش داده­های لرزه ای دو بعدی دشت آبادان

طراحی

پژوهشگاه صنعت نفت

31332

6 ماه

1/8/1394

31/01/1395

پایان یافته

25

پردازش داده­های لرزه ای درون چاهی (VSP) چاه شماره 15 میدان شانول، چاه شماره 68 میدان خانگیران، چاه شماره 6 میدان دالپری و چاه شماره 8 میدان دانان

طراحی

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

دستور کاری

4 ماه

11/12/1393

11/4/1394

پایان یافته

26

نظارت کارگاهی پروژه­های گنبد نمکی نصرآباد کاشان و قزل تپه گنبد کاووس شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی

نظارت

شرکت ذخیره سازی گاز

652069

24 ماه

1/1/1395

29/12/1396

پایان یافته

27

پروژه پیش امکان سنجی ذخیره ساری گاز طبیعی در میدان امام حسن و میله سرخ

مطالعات و مشاوره

شرکت ذخیره سازی گاز

652075

10 ماه

23/12/1395

23/10/1396

پایان یافته

28

پردازش 1900 کیلومتر داده های لرزه نگاری دو بعدی خشکی

پیمانکاری/ اجرا

مدیریت اکتشاف

94135

14 ماه

23/12/1395

23/2/1397

در حال اجرا

29

استفاده از خدمات دو دستگاه لوله مغزی سیار و تجهیزات مربوطه جهت انجام تعمیر چاه ها در میادین تحت پوشش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (مشارکت با عمران آسایش جنوب)

پیمانکاری

شرکت ملی مناطق نفت خیز

2071-074-053

16 ماه

3/2/1396

3/6/1397

در حال اجرا

30

خدمات نظارت، مهندسی کارگاهی و بازنگری طراحی پروژه ها

طراحی و نظارت

شرکت پایانه های نفتی ایران

10939-71-38

24 ماه

1/3/1396

1/3/1398

در حال اجرا

31

تامین خدمات همیار فنی  مورد نیاز مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

تامین نیروی انسانی

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

10150-71-50

12 ماه

1/10/1396

1/10/1397

در حال اجرا

32

  تامين خدمات مورد نياز جهت طراحي و  نظارت بر فعاليتهاي زمين شناسي چاههاي در حال حفاري در ميادين شركت نفت مناطق مركزي ايران براي 5 دكل

طراحی و نظارت

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

10152-71-50

12 ماه

1/11/1396

1/11/1397

در حال اجرا

33

خرید خدمات مشاوره فرآوری، تغذیه اطلاعات و آرشیو مستنداتدر نسخه سوم سامانه اطلاعات بالا دستی

تغذیه اطلاعات

شرکت نفت و گاز اروندان

96295-71-14

6 ماه

2/12/1396

2/6/1397

در حال اجرا

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers